Naruto

Morre Yuji Nunokawa, fundador do Studio Pierrot e produtor de Naruto